Tarieven & Vergoedingen

Vergoedingen

In 2024 wordt dieetadvisering voor 3 uur per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Voor alle zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed, geldt het wettelijk verplichte eigen risico van 385 euro per jaar (tenzij u een een hoger vrijwillig eigen risico heeft). Kinderen tot 18 jaar hebben géén eigen risico. Indien u uw eigen risico nog niet verbruikt heeft, worden de kosten van de diëtist via de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Raadpleeg van tevoren uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.


Bent u verwezen door uw huisarts via de Ketenzorg (bij IZER aangesloten) voor diabetes of hart- en vaatziekten dan wordt uw eigen risico niet aangesproken.

 

Verwijsbrief

Vanaf augustus 2011 kunt u zonder verwijzing naar de diëtist. In sommige gevallen is toch een verwijzing van uw (huis)arts nodig. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar. De volgende zorgverzekeraars vereisen een verwijsbrief: CZ, De Friesland, Kiemer, Nationale Nederlanden en OHRA.

 

Tarieven

Raadpleeg voor de geldende tarieven uw zorgverzekeraar. Deze tarieven gelden voor de gehele behandeltijd. De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:

Directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent;

Individueel dieetconsult: de tijd die de diëtist besteedt aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.

 

Annuleren afspraak

Wanneer u niet verschijnt op de afspraak zonder tijdig telefonisch bericht (minimaal 1 werkdag van te voren), dan wordt 15 minuten van de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht. Deze rekening wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.